Identifikácia častíc

Na to, aby ste mohli analyzovať protón-protónové zrážky zobrazené progamom HYPATIA, potrebujete vedieť, ako identifikovať častice a rozlišovať rôzne typy častíc v detektore. V tejto časti sa naučíte, ako identifikovať elektróny (takisto aj pozitróny), mióny (a antimióny), fotóny, neutrína a ďalšie viac komplikované častice - hadróny ako je napríklad protón - ktoré sa často produkujú vo forme tzv. ”jetov”.

Kliknite na ikonky, aby ste sa naučili identifikovať elektróny, mióny, fotóny, neutrína a jety.