Identifikácia prípadov

V tejto kapitole sa naučíte, ako identifikovať prípady (protón-protónové zrážky) a ako ich priradiť k príslušným fyzikálnym procesom.

Na nasledujúcich stránkach nájdete informácie o Z bozóne a o jeho produkcii pri zrážkach na LHC, o tom, ako ho rozpoznať v prípadoch z detektora ATLAS zobrazených v programe HYPATIA, a tiež záverečné cvičenie na preverenie vašich znalostí.

Kliknite si na video, aby ste si pozreli ako “vidí” detektor ATLAS zrážky protónov s protónmi. Potom postupujte v menu na pravej strane, aby ste sa naučili, čím sa vyznačujú takéto prípady.