Poďte do práce!

Teraz ste pripravení splniť hlavnú úlohu tohto Masterclasses: Pomocou nedávno zaznamenaných dát z experimentu ATLAS znovu objavíte Z bozón a niektoré iné častice a budete hľadať Higgsov bozón.

Využitím nových poznatkov o identifikácii častíc a niekoľkých základných fyzikálnych princípov zistíte, že ste práve zvládli mocný nástroj pre „objavenie“ nových častíc, aké doteraz nikto v prírode nepozoroval, ako je napríklad častica Z', hypotetický “veľký brat“ Z bozónu.