Vzorka dát a nástroje

Pre meranie budete potrebovať nasledovné:

  1. Program pre zobrazovanie prípadov: HYPATIA - download si ho môžete stiahnuť, ak ste tak ešte neurobili. Spustite program HYPATIA.
  2. Súbor dát – Súbor obsahujúci niekoľko tisíc prípadov je rozdelený na menšie časti po 50 prípadov. Každej pracovnej skupine bude pridelená jedna časť s dátami. Zvoľte si vzorku dát označenú písmenom a číslom, ktoré vám boli priradené.


  3. Otvorte stránku na vykreslenie grafu, kde budete zaznamenávať vaše výsledky.
  4. Protokol o meraní - môžete ho použiť ako pomôcku, kde si zaznamenáte, ktoré prípady ste už prezreli a akému procesu podľa vás odpovedajú. Ak ešte nemáte protokol o meraní, stiahnite si ho tu: TALLYSHEETS

Návod, ako postupovať pri cvičení, je na ďalšej stránke .