Links


  • Facebook-Seite
  • LHC Livescreen

  • ATLAS Webseite

LHC@InternationalMasterclasses
Pridajte sa k nám na našej ceste k najmenším čiastočkám hmoty! Spoznajte čo sa deje 100 metrov pod povrchom v Európskom laboratóriu pre časticovú fyziku (CERN). Vo veľkom hadrónovom urýchľovači (Large Hadron Collider – LHC), kruhovom urýchľovači s obvodom 27 kilometrovsú inštalované experimenty ALICE, ATLAS, CMS, a LHCb. Nasledujúce krátke video vás uvedie na fascinujúcu cestu pátrania po pôvode hmoty, po tmavej hmote a po nových javoch, akými sú supersymetrie alebo extra dimenzie.


Výskum v časticovej fyzike je fascinujúci. Môžete sa ho zúčastniť na týchto stránkach. Čaká na vás analýza dátových vzoriek získaných v roku 2011 prostredníctvom detektoru ATLAS. V hlavnom (hornom) menu si môžete zvoliť medzi dvomi rôznymi (W a Z) cvičeniami s reálnymi dátami z experimentu ATLAS. Vypracovanie každého cvičenia zaberie približne hodinu a pol. Na začiatku každej úlohy je teoretický úvod, po ňom nasledujú testovacie cvičenia a samotné meranie. Na záver si môžete výsledky vyhodnotiť a pokúsiť sa ich interpretovať.


Vyberte si W alebo Z alternatívu a pustite sa do fyziky 21. storočia!