Vektory

Ako ste si už iste všimli, nad symbolom pre hybnosť je šípka: . Pamätáte si, že hybnosť je definovaná v bežnom živote ako rýchlosť krát hmotnosť: a ako vidíte, symbol pre rýchlosť je tiež označený šípkou. To znamená, že aj rýchlosť je vektor. Vektorová veličina má veľkosť a smer v priestore. Je to prirodzené – pokiaľ máte rýchlosť určitej veľkosti, zároveň sa tiež pohybujete určitým smerom. Počítanie s vektormi si vyžaduje zvláštne zaobchádzanie. Vektor, ktorý ma ľubovoľný smer v priestore, rozložíme na zložky x, y, z v nami zvolenej súradnicovej sústave. Potom súčin dvoch hybností bude skalár, t.j. číslo bez smeru:

Násobia sa spolu len zložky rovnakého smeru, všetky zmiešané členy sú nulové. Všimnite si tiež, že nad súčinmi vo výsledku nie sú šípky. To je preto, že (skalárny) súčin dvoch vektorov je číslo (skalár), teda nemá žiaden smer.

Späť na stránku Objavte znova Z bozón.