Tento súbor obrázkov obsahuje všetky informácie o Feynmanových diagramoch, ktoré sú potrebné na pochopenie vysvetlení na nasledujúcich stránkach. Na vysvetlenie použijeme časticu, ktorá je medzi fyzikmi populárna, hoci je neznáma pre väčšinu ľudí a to aj napriek faktu, že stále a bežne prelieta našimi telami: mión. Na úrovni mora preletí plôškou veľkosti nechta zhruba každú minúta jeden mión. (Koľko miónov preletí vašim telom za rok?)

Použijeme ich na obrázkoch, na ktorých ilustrujeme postupnosti interakcií medzi časticami (zrážky, rozptyly, rozpady) na priestoročasových diagramoch.

V skutočnosti sú Feynmanove diagramy (pomenované podľa Richarda Feynmana) názornými zobrazeniami príspevkov interakcií medzi časticami, ktoré sú popísané kvantovou teóriou poľa. Popomocou týchto diagramov sa dajú ilustrovať aj zložité procesy a zjednodušujú sa výpočty pravdepodobností ich objavenia sa.

Tadiaľto sa dostanete späť na stránku Z bozónu.