Rozoberte vaše výsledky

Di-leptónové merania

 1. Porovnajte histogramy elektrón-pozitrónových a mión-antimiónových párov.
  • Viete poukázať na nejaké rozdiely/podobnosti?
  • Ako často sa Z bozón rozpadá na elektrón-pozitrónový pár? Ako často je výsledkom rozpadu pár mión-antimión?
  • Čo ste očakávali? Prečo?
  • Zaznamenali ste nejaké iné častice? Pri akých hodnotách invariantnej hmotnosti?
 2. Aká je najpravdepodobnejšia hodnota hmotnosti Z bozónu?
  • Prečo nie je len jedna presná hodnota pre hmotnosť Z bozónu?
  • Aké by mohli byť prijateľné vysvetlenia toho, že rozdelenie hmotností je také široké?
 3. Objavili ste Z' bozón?
  • Ak si myslíte, že áno, aká je hmotnosť Z' bozónu?
 4. Prečo je úžitočné skombinovať vaše výsledky s výsledkami, ktoré získali ďalšie skupiny?

Di-fotónové merania

 1. Vidíte nejaké znaky toho, že sa Higgsov bozón rozpadol na 2 fotóny, H→γγ?
  • Ak nie, co môže byť dôvodom?
  • V skutočnosti celá vzorka dát obsahuje niekoľko reálnych kandidátov na Higgsov bozón, aj keď ste ich nenašli!

4-leptónové merania

 1. Vidíte nejaké náznaky toho, že sa Higgsov bozón rozpadol na 4 leptóny, H→ZZ→llll?
  • Ak nie, čo môže byť dôvodom?
  • V skutočnosti celá vzorka obsahuje jeden Higgsov bozón. S akou hmotnosťou?