Zobrazovanie prípadov v HYPATII

Teraz je čas pozrieť sa na to, ako vyzerajú prípady, o ktorých sme hovorili, v zobrazovacom programe HYPATIA. Využijete vaše nové znalosti o charakterizácii prípadov a identifikácii elementárnych častíc. Naučíte sa vybrať signálne prípady a odlíšiť ich od prípadov pozadia.

Di-leptónové a 4 – leptónové prípady (elektróny a mióny) sú vo všeobecnosti jednoducho identifikovateľné. Di-fotónové prípady sú niekedy zložitejšie, najmä keď dráhy smerujú do energetického klastra uloženého v elektromagnetickom kalorimetri (ECAL).

Cez túto úlohu vás prevedie obrázková galéria.

Prípady so Z bozónmi

Prípady pozadia