Cvičenie 2

V nasledujúcom cvičení si môžete overiť, aký je váš cit pre výber a identifikáciu prípadov.

Pripravili sme desať prípadov, ktoré sú uložené v elektronickej forme a môžete si ich stiahnuť odtiaľto. Je potrebné ich otvoriť v programe HYPATIA (pomocou "Read Event Locally").

Vašou úlohou je rozlíšiť medzi prípadmi tvoriacimi signál a prípadmi pozadia.

  • Di-leptónovým signálom sú prípady, kde bol vytvorený Z bozón, J/y alebo Ypsilon častice. V signálnych prípadoch ďalej určíte, či sa tieto častice rozpadli na elektrón-pozitrónový alebo mión-antimiónový pár.
  • Kandidát na Higgsov bozón obsahuje buď 2 fotóny alebo 2 páry leptónov.
  • Prípady s jetmi, W bozónmi alebo pármi top-kvarkov tvoria prípady pozadia.

Vaše výsledky si môžete overiť pomocou nasledujúcej tabuľky. Pre každý prípad rozhodnite, o aký proces ide. Stlačením tlačidla „Potvrdiť“ zistíte, koľko prípadov ste uhádli správne. Po stlačení tlačidla „Správne odpovede“ sa dozviete riešenie.

Veľa šťastia!

event
e++e-
μ+-
γγ
l+l-l+l-
Pozadie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10