Štruktúra a funkcia detektora ATLAS

Tu sa oboznámite so štruktúrou detektora ATLAS a tiež s tým, ako častice - výsledné produkty zrážok protónov - interagujú s materiálom detektora a zanechávajú stopy. Môžete sa rozhodnúť, či sa to chcete naučiť prostredníctvom videoanimácií alebo pomocou textov a obrázkov.

ATLAS je skratka z anglického A Toroidal LHC ApparatuS, pretože veľké toroidné magnety obklopujú väčšinu detektora. V strede detektora ATLAS sa zrážajú dva zväzky častíc (každý s približne stovkou miliárd protónov), ktoré boli predtým urýchlené v opačných smeroch v urýchľovači LHC. Pri čelnej zrážke medzi dvoma protónmi vznikajú nové častice. Z informácií, ktoré detektor zozbiera z týchto zrážok - tzv. “eventov” alebo prípadov, sú fyzici schopní povedať, k akým fyzikálnym procesom došlo. To však môžu urobiť len vtedy, ak rozumejú detektoru a jeho činnosti. Takže sa na to teraz pozrieme.

ATLAS v animáciách

ATLAS v obrázkoch a textoch

V nasledujúcej obrázkovej galérii nájdete krátky popis štruktúry a funkcie každej časti detektora.