Zobrazovanie pomocou HYPATIE

Stopy alebo elektronické signály zaznamenané detektormi počas zrážky môžu byť zviditeľnené pomocou tzv. “zobrazovača prípadov”. Ten vytvára dynamické obrázky zobrazujúce, ako častice prechádzajú cez detektor. Vy budete používať zobrazovací program známy ako HYPATIA. V tejto časti sa naučíte, ktoré z možností a funkcií v programe HYPATIA vám pomôžu uskutočniť vaše meranie.

Najprv spustite program HYPATIA. (Stiahnuť).

Na oboznámenie sa s funkciami programu HYPATIA využite obrázky z nasledujúcej galérie! Zároveň si veci skúšajte priamo v spustenom programe.

Pokračujte a skúmajte. Funkcií je oveľa viac!