IDENTIFIKÁCIA PRÍPADOV

V tejto kapitole sa naučíte identifikovať eventy (protón-protónové zrážky), takže si dokážete priradiť obrázky eventov k fyzikálnym procesom.Na nasledujúcich stránkach nájdete informácie o W bozóne a Higgsových bozónoch, ich produkcii pri zrážkach na LHC, ich detekcii v eventoch pomocou vizualizátora eventov MINERVA a záverečné cvičenie. Potom už budete pripravení na merania.Takto vidí protón-protónové zrážky detektor ATLAS.Deje sa tam veľa vecí!