IDENTIFIKÁCIA ČASTÍC
Tu si môžte pozrieť, z čoho sa skladá detektor. Naučíte sa, ako možno identifikovať elementárne častice a ako ich rozoznať pomocou nášho programu. V záverečnom teste si budete môcť otestovať novonadobudnuté vedomosti.

Čas na učenie sa hrou! Spoznajte signály elementárnych častíc zanechané v detektore pomocou nasledujúcej interaktívnej animácie ATLASu. Vyberte si druh elementárnej častice v hornom menu a sledujte jej cestu detektorom. Majte na pamäti, že bodkovaná čiara reprezentuje dráhu neutrálnej častice, ktorú v detektore uvidíme až keď dorazí do kalorimetra, pokiaľ vôbec.

Program, ktorý budeme používať a ktorý je predstavený na ďalšej strane. Zobrazuje eventy protón-protónových zrážok podobným spôsobom ako vidíte na obrázku na spodku stránky.

Ak ešte nerozumiete štruktúre detektoru ATLAS, bližšie informácie môžte nájsť v navigácii na položke detektor ATLAS.Antimuon Antiproton Electron Jets Muon Neutrino Neutron Photon Positron Proton