Meranie
V tejto časti budete analyzovať originálne dáta z experimentu ATLAS získané v roku 2011. Cieľom tohto cvičenia je, aby ste si sami vytvorili obraz o vnútornej štruktúre protónu a tiež aby ste pochopili, ako vyzerá hľadanie Higgsovho bozónu.

Na meranie budete potrebovať nasledovné:


  1. Program MINERVA - Stiahnuť tu.
  1. Vzorky dát – Je tu spolu 12000 eventov. Budete nanalyzovať len sadu s 50 eventmi. 240 sád je označených nasledovne: 1A, 1B, ..., 1T, 2A, ..., 2T, ..., 12A, ..., 12T.
  1. Záznamový hárok (PDF) na počítanie eventov. V ľavom hornom rohu je napísaná sada.


Teraz ste už takmer pripravení začať. Na nasledujúcich dvoch stránkach nájdete úlohy pre meranie. Dobre sa zabavte!