Úlohy a ciele

V nasledujúcich kapitolách sa naučíte rozoznať a odlíšiť od seba rôzne elementárne častice. Tieto znalosti budete potrebovať pri nasledujúcich meraniach. Budete identifikovať vnútornú štruktúru protónu a hľadať novú časticu, ktorá bola videná detektormi ATLAS a CMS na LHC - Higgsov bozón.

Na navigáciu použite menu na pravej strane alebo odkazy skryté v obrázkoch pod týmto textom.