CVIČENIE 2

V nasledujúcom cvičení si môžete otestovať svoju schopnosť identifikovať eventy. Vybrali sme pre vás 10 príkladov. Uložené sú tu v elektronickej forme. Program MINERVA potrebný na analýzu si môžete siahnuť tu. Na medzinárodných Masterclasses sú už uložené na vašom počítači. Načítať sa musia do programu MINERVA (pomocou „Read Event Locally“).Vašou úlohou je rozlíšiť signál od pozadia. Signálne eventy sú len tie, v ktorých je vytvorený presne jeden W bozón. Po určení signálového eventu určíte, či sa W bozón rozpadol na elektrón alebo pozitrón a elektrónové (anti-)neutríno alebo na mión a antimión a miónové (anti-)neutríno. Eventy s jetmi, Z bozónmi a pármi top kvarkov sú pozaďové eventy.Na to aby ste mohli analyzovať evetny, musíte dodržať určité kritériá výberu. Zhrnutie všetkých kritérií výberu sa nachádza v nasledujúcom diagrame:

Svoje výsledky si môžete skontrolovať pomocou tabuľky nižšie. Pre každý event si vyberte proces, ktorý je podľa vás v evente zobrazený. Kliknutím na „Porovnajte si výsledky“ si môžete zistiť, koľko eventov ste identifikovali správne. Kliknutím na „Správne odpovede“ uvidíte správne odpovede.Užite si to!

 
Event
W+→e+e
W-→e-+
ν
e
W+→μ+μ
W-→μ-+
ν
μ
WW-→l-+
ν
l+l+l
Pozadie
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10