International Physics Masterclasses

Content

ANALÝZA
Kombinovanie výsledkov

Po meraní budú všetky dáta skombinované. Preto zapíšete výsledky svojho merania do online tabuliek. Pozor! Použite menu dole na výber miesta, kde sa koná váš Masterclass.Inštrukcie pre analýzu

Histogram rozdelenia uhlov, ktoré ste namerali na vašom mieste, môžete získať výberom vášho miesta v menu dole.Videokonferencia ako záverečná akcia sa bude konať na konci dňa. Prostredníctvom nej sa stretnete s ostatnými skupinami študentov z iných miest a krajín, ktorí tiež analyzovali dáta z ATLAS-u. Vaše výsledky môžu byť porovnané na základe Online tabuliek. Najmä výsledky merania uhlov WW kandidátov budú kombinované do jedného histogramu. Výsledky budú prediskutované počas videokonferencie.

Ak chcete vidieť histogram, ktorý je kombináciou všetkých univerzít v daný den, využite tretie menu dole. Nezabudnite zvoliť správny dátum!