Z' bozón

Veľa nových teórií v časticovej fyzike predpovedá existenciu nových ťažkých častíc.

Higgsov bozón bol predpovedaný dávno pred jeho objavením. Keď bol konečne v roku 2012 objavený, bol to veľký úspech, ktorý posilnil dôveru k Štandardnému Modelu.

Častica, ktorá ešte nebola experimentálne pozorovaná je tzv. Z' bozón. Táto častica je ťažkým partnerom Z bozónu a je tiež predpovedaná niekoľkými teóriami za Štandardným modelom, ktoré vyžadujú zavedenie novej slabej sily. Vo väčšine týchto modelových predstáv je rozpad a produkcia Z' bozónu veľmi podobná rozpadu a vzniku obyčajného Z bozónu, ktorý sme už predstavili na predchádzajúcich stránkach. To znamená, že pri hľadaní Z' bozónu môžeme použiť presne tie isté techniky, o ktorých ste sa už učili! Môžeme nakresliť Feynmanove diagramy pre niektoré rozpady Z' bozónu (takže ich môžete porovnať s diagramami pre rozpad Z bozónu).

Vidíte nejaké podobnosti s rozpadom Z bozónu?