Ώρα για παιχνίδι!

Καιρός για δυναμικό παιχνίδι! Μελέτησε προσεκτικά τα ίχνη που αφήνουν τα σωματίδια στον ανιχνευτή με την βοήθεια διαδραστικών απεικονίσεων του ATLAS. Επίλεξε το όνομα του συγκεκριμένου σωματιδίου στο επάνω μενού και ακολούθησε τη διαδρομή του μέσα στον ανιχνευτή.