Δομή και λειτουργία του ανιχνευτή ATLAS

Εδώ, θα εξοικειωθούμε με τη δομή του ανιχνευτή ATLAS καθώς και το πώς τα σωματίδια - τα προϊόντα των συγκρούσεων των πρωτονίων - αλληλεπιδρούν με το υλικό του ανιχνευτή και αφήνουν τα ίχνη τους. Για την κατανόηση του θέματος αυτού μπορείς να επιλέξεις αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις video ή απλά κείμενο.

Ο ανιχνευτής ATLAS (αρκτικόλεκτο του A Toroidal LHC ApparatuS) ανιχνεύει τα προϊόντα της σύγκρουσης των πρωτονίων. Στο κέντρο του ATLAS, συγκρούονται δύο δεσμίδες πρωτονίων (με 100 δισεκατομμύρια πρωτόνια η κάθε μία), οι οποίες έχουν ήδη επιταχυνθεί σε αντίθετες κατευθύνσεις μέσα στον επιταχυντή LHC. Στις μετωπικές συγκρούσεις μεταξύ των πρωτονίων, δημιουργούνται νέα σωματίδια. Από την πληροφορία την οποία οι ανιχνευτές συλλέγουν από αυτές τις συγκρούσεις, που αποκαλούνται "γεγονότα", οι φυσικοί μπορούν να περιγράψουν τις φυσικές διαδικασίες που συνέβησαν. Φυσικά, η πληροφορία αυτή είναι αξιοποιήσιμη όταν γίνει κατανοητή η λειτουργία του ανιχνευτή. Οπότε, ας εστιάσουμε τώρα στο θέμα αυτό.

Ο ATLAS σε video

Ο ATLAS σε κείμενο και εικόνες

Στις παρακάτω εικόνες μπορείς να βρεις μια σύντομη περιγραφή της δομής και της λειτουργίας κάθε τμήματος του ανιχνευτή.