Ιστόγραμμα

Θα χρησιμοποιήσεις ιστόγραμμα για να σχεδιάσεις τις τιμές της μάζας για το μποζόνιο Ζ. Το ιστόγραμμα είναι απλά ένας τρόπος να αναπαριστάς πόσες φορές εμφανίστηκε μια συγκεκριμένη μετρούμενη μεταβλητή. Για κάθε τιμή της μάζας που υπολογίζεις θα εισάγεις το αποτέλεσμα στο ιστόγραμμα.