Διανύσματα

Θα έχεις προσέξει βέβαια το βέλος πάνω από το σύμβολο της ορμής: . Θα θυμάσαι ότι ο ορισμός της ορμής είναι μάζα επί ταχύτητα: όπου και πάλι η ταχύτητα έχει ένα βέλος. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το μέγεθος συμπεριφέρεται ως διάνυσμα. Και κάθε διάνυσμα έχει μέτρο και διεύθυνση στο χώρο. Αυτό είναι φυσικό, μιας και αν έχεις μια ταχύτητα ορισμένου μεγέθους (μέτρου), η ταχύτητα καθορίζει και μια διεύθυνση κίνησης. Οι πράξεις με διανύσματα χρειάζονται λίγη προσοχή. Θα πρέπει να αναλύσουμε το διάνυσμα σε συνιστώσες (προβολές) σε καθορισμένες διευθύνσεις x, y και z του συστήματος συντεταγμένων. Ένας τρόπος πολλαπλασιασμού μεταξύ δύο διανυσμάτων είναι το λεγόμενο βαθμωτό γινόμενο. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι ένας απλός αριθμός (σε αντίθεση με το διάνυσμα):

Δεν υπάρχουν όροι μου αναμιγνύουν δύο διαφορετικές διευθύνσεις. Και φυσικά δεν υπάρχει βέλος πάνω από το αποτέλεσμα μιας και αυτό είναι απλός αριθμός.

Εδώ επιστρέφεις στην κύρια σελίδα των μετρήσεων