Η παρακάτω σειρά εικόνων περιέχει όλες τις πληροφορίες για τα διαγράμματα Feynman που είναι αναγκαίες για να κατανοήσεις τις επεξηγήσεις στις επόμενες σελίδες. Χρησιμοποιούμε το μιόνιο, ένα σωματίδιο πολύ γνωστό στους φυσικούς αλλά μάλλον άγνωστο στο ευρύ κοινό, παρόλο που διαπερνά το σώμα μας τακτικά. Περίπου ένα μιόνιο ανά λεπτό διαπερνά μια επιφάνεια μεγέθους ενός νυχιού, στο επίπεδο της θάλασσας (πόσα μιόνια διαπερνούν το σώμα μας κάθε χρόνο;)

Θα χρησιμοποιήσουμε τα διαγράμματα ως εικόνες που αναπαριστούν την διαδοχή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των σωματιδίων (διασπάσεις, σκεδάσεις) σε χώρο και χρόνο.

Τα διαγράμματα Feynman (από το όνομα του μεγάλου φυσικού Richard Feynman που τα εισήγαγε) αποτελούν μια αναπαράσταση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των σωματιδίων που περιγράφονται από την κβαντική θεωρία πεδίου. Χρησιμοποιώντας τα διαγράμματα αυτά μπορούμε να απλοποιήσουμε πολύπλοκες διαδικασίες και να υπολογίζουμε εύκολα σχετικές φυσικές ποσότητες όπως πιθανότητα παρουσίας μιας συγκεκριμένης διαδικασίας.

Εδώ επιστρέφεις στο σωματίδιο Z.