Ταυτοποιώντας σωματίδια

Έχοντας ως σκοπό να αναλύσεις τις συγκρούσεις πρωτονίου-πρωτονίου που παρουσιάζει η HYPATIA, θα πρέπει να γνωρίζεις πώς να αναγνωρίζεις και να ξεχωρίζεις τα διάφορα σωματίδια στον ανιχνευτή. Σ' αυτήν την ενότητα θα μάθεις να ταυτοποιείς τα ηλεκτρόνια (καθώς και τα ποζιτρόνια), τα μιόνια (και τα αντιμιόνια), τα φωτόνια, τα νετρίνα καθώς και άλλα πιο σύνθετα σωματίδια - όπως τα αδρόνια - τα οποία παρουσιάζονται κυρίως με την μορφή πιδάκων.

Κάνε κλικ στα εικονίδια για να μάθεις πώς να ταυτοποιείς ηλεκτρόνια, μιόνια, φωτόνια, νετρίνο και πίδακες.