Ταυτοποιώντας Γεγονότα

Σ' αυτό το κεφάλαιο θα μάθεις πώς να αναγνωρίζεις γεγονότα (συγκρούσεις πρωτονίου-πρωτονίου). Έτσι θα μπορέσεις να συσχετίσεις ένα γεγονός με μια φυσική διαδικασία.Στις επόμενες σελίδες θα βρεις πληροφορίες για τα σωματίδια W και Higgs, τον τρόπο παραγωγής τους κατά τις συγκρούσεις στον LHC, την παρατήρησή τους σε γεγονότα με χρήση του λογισμικού MINERVA, καθώς και μια άσκηση εφαρμογής όσων έμαθες. Μετά θα είσαι έτοιμος/η για τις μετρήσεις.Έτσι "βλέπει" ο ανιχνευτής ATLAS τις συγκρούσεις πρωτονίου-πρωτονίου.Πολλά συμβαίνουν εδώ!