Ταυτοποιώντας Σωματίδια
Εδώ μπορείς να επαναλάβεις τον τρόπο κατασκευής του ανιχνευτή. Θα μάθεις πώς μπορούν να ταυτοποιηθούν τα σωματίδια και πώς μπορείς να τα αναγνωρίσεις με το λογισμικό. Σε μια τελική άσκηση θα μπορέσεις να ελέγξεις τη γνώση που μόλις θα έχεις αποκτήσει.

Καιρός για δυναμικό παιγνίδι! Ανακάλυψε τα σήματα που αφήνουν τα σωματίδια στον ανιχνευτή με την βοήθεια διαδραστικών απεικονίσεων του ATLAS. Επέλεξε το όνομα του συγκεκριμένου σωματιδίου στο επάνω μενού και ακολούθησε τη διαδρομή του μέσα στον ανιχνευτή. Θυμήσου ότι η διακεκομμένη γραμμή αντιστοιχεί στην τροχιά ενός ουδέτερου σωματιδίου το οποίο δεν αναγνωρίζεται από τον ανιχνευτή έως ότου, και αν, προκαλέσει καταιγισμό στο θερμιδόμετρο.

Το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσεις παρουσιάζεται στην επόμενη σελίδα. Δείχνει εικόνες γεγονότων από συγκρούσεις πρωτονίου-πρωτονίου σε εγκάρσια τομή σαν αυτές που φαίνονται στο τέλος της σελίδας.

Αν δεν έχεις κατανοήσει ακόμα τη δομή του ανιχνευτή ATLAS, μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο Ο Ανιχνευτής ATLAS στο κυρίως μενού.Antimuon Antiproton Electron Jets Muon Neutrino Neutron Photon Positron Proton