Μέτρηση
Εδώ θα αναλύσεις πραγματικά γεγονότα από το πείραμα ATLAS, που καταγράφηκαν το 2011, με σκοπό να βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα για τη δομή του πρωτονίου και να κατανοήσεις την διαδικασία έρευνας για το Higgs.

Για τη μέτρηση θα χρειαστείς τα παρακάτω εργαλεία:

  1. Το πρόγραμμα MINERVA - Κατέβασέ το.
  1. Δείγμα γεγονότων - Συνολικά υπάρχουν 12 000 γεγονότα χωρισμένα σε 240 υποομάδες των 50 γεγονότων η κάθε μια: 1A, 1B, ..., 1T, 2A, ...,2T, ...12A, ..., 12T. Θα αναλύσεις μία από αυτές τις υποομάδες.
  1. Ένα βοηθητικό φύλο (PDF) για να σημειώνεις τα γεγονότα. Στο πάνω αριστερό άκρο βλέπεις την υποομάδα των γεγονότων που έχεις αναλάβει να αναλύσεις.


Είσαι σχεδόν έτοιμος/η να αρχίσεις. Στις επόμενες δύο σελίδες θα βρεις τις εργασίες που απαιτεί η μέτρηση. Καλή διασκέδαση!