Soubory dat a nástroje

Pro provedení měření budete potřebovat následující věci:

  1. Program pro zobrazování událostí HYPATIA. Pokud jste tak už neučinili, stáhněte jej download, Program HYPATIA spusťte.
  2. Soubor dat. Soubor čítající mnoho tisíc případů je rozdělen do menších balíčků po 50 událostech. Každé skupině bude přidělen jeden balíček. Zvolte soubor s označený písmenem a číslem, které vám bylo přiděleno.


  3. Otevřete webovou stránku pro ukládání grafů -zde
  4. Protokol o měření, který vám poslouží jako pomocný dokument, v němž si zaznamenáte, které události jste již prohlédli a jakému procesu podle vás odpovídají. Pokud jste ho nezískali jinak, je ke stažení zde: TALLYSHEETS

Vlastní cvičení je popsáno a vysvětleno na následující stránce.