Rozeberte své výsledky

Měření párů leptonů

 1. Srovnejte histogramy odpovídající elektron-pozitronovým a mion-antimionovým párům.
  • Vidíte nějaké rozdíly nebo podobnosti?
  • Jak často se boson Z rozpadá na pár elektron-pozitron? Jak často je výsledkem rozpadu pár mion-antimion?
  • Co jste očekávali? Proč?
  • Pozorujete nějaké další částice? Při jakých invariantních hmotnostech?
 2. Jaká je nejpravděpodobnější hodnota hmotnosti bosonu Z?
  • Proč není jen jedna přesná hodnota hmotnosti bosonu Z?
  • Jak by se dalo vysvětlit, že je rozdělení hmotností tak široké?
 3. Objevili jste boson Z'?
  • Pokud myslíte, že ano, jakou má Z' hmotnost?
 4. Proč je vhodné kombinovat vaše výsledky s výsledky dalších skupin?

Měření párů fotonů

 1. Pozorovali jste nějakou známku rozpadu Higgsova bosonu na 2 fotony, H→γγ?
  • Pokud ne, čím to může být?
  • Celý soubor dat ve skutečnosti nějaké kandidáty na rozpad skutečného Higgsova bosonu obsahuje, i když jste je třeba nenašli!

Měření čtveřic leptonů

 1. Pozorovali jste nějakou známku rozpadu Higgsova bosonu na 4 leptony, H→ZZ→llll?
  • Pokud ne, čím to může být?
  • Celý soubor ve skutečnosti obsahuje jednoho kandidáta na rozpad Higgsova bosonu tímto způsobem. Při jaké hmotnosti?