Histogramy

Ke grafickému znázornění výsledků vašeho měření hmotnosti bosonu Z budete používat histogramy. Histogram je způsob, jak ukázat, kolikrát se v měření nějaké veličiny vyskytla která konkrétní hodnota jako výsledek. Spočítanou hodnotu hmotnosti Z z každé události představující signál tedy vložíte do histogramu.