Z-Sporet

Velkommen til Z-sporet! Her skal du lære om noen av partiklene, slik som Z- og Higgs-bosonet, og deres betydning for vår forståelse av naturen. Til å hjelpe deg med denne oppgaven skal du ta i bruk ekte ATLAS data fra The Large Hadron Collider (LHC) ved CERN.

Før vi begynner med denne oppgaven tar vi deg med på en reise inn til de minste strukturene menneskeheten kjenner: elementærpartiklene. Du får se hvordan disse kan produseres i proton-proton kollisjoner ved LHC, og lære hvordan du kan identifisere elementærpartiklene i ATLAS-detektoren. Deretter skal du utføre en virkelig fysikkmåling på ferske data fra ATLAS detektoren: identifisere Z- bosonet og andre lettere partikler og måle deres egenskaper! Du vil få muligheten til å lete etter Higgs-bosonet med lignende metoder som fysikere ved ATLAS bruker. Du vil da innse at du mestrer et redskap for å oppdage det ukjente!