Rozpoznávání částic

Abyste dokázali analyzovat srážky protonů s protony, které program HYPATIA zobrazuje, musíte vědět, jak rozpoznat různé druhy částic podle stop v detektoru. V této kapitole se naučíte identifikovat elektrony (a pozitrony), miony (a antimiony), fotony, neutrina a další, složitější částice - hadrony jako proton, které často vytvářejí skupiny částic zvané “jety” (či výtrysky).

Po kliknutí na jednotlivé ikony se naučíte identifikovat elektrony, miony, fotony, neutrina a jety.