Rozpoznávání částic

Částice zanechávají v detektoru elektronické signály, jakési „stopy“. V této kapitole se naučíte, jak funguje detektor a jak pozorným zkoumáním těchto stop identifikovat různé typy elementárních částic. V závěrečném cvičení si pak můžete ověřit, zda jste to zvládli.

Nejprve bude užitečné seznámit se s detektorem ATLAS. Lze ho přirovnat k digitálnímu fotoaparátu, který zaznamenává, co se stalo při srážce dvou protonů. Studium stop, které částice zanechávají v detektoru ATLAS, nám umožňuje dovědět se o srážkách něco víc. Více podrobností najdete zde, nebo pomocí menu - pod položkou “Detektor ATLAS”.