Rozpoznávání událostí

V této kapitole se naučíte, jak identifikovat různé typy událostí při srážkách protonů a přiřadit zobrazeným událostem příslušné fyzikální procesy.

Na následujících stránkách najdete informace o bosonu Z a jeho produkci při srážkách na LHC, o tom, jak ho rozpoznat v událostech z detektoru ATLAS pomocí programu HYPATIA, a také závěrečné cvičení, v němž si můžete ověřit, co jste se naučili.

Nejprve kliknutím spusťte následující videa a podívejte se, jak detektor ATLAS “vidí” srážky protonů s protony. Pak projděte postupně body k tomuto tématu v menu na pravé straně. Tím se naučíte, jak takové události popsat a charakterizovat.