Histogram

Histogramları Z bozonunun kütle ölçümlerini özetlerken ya da çizerken kullanacaksınız. Histogram bir değişkenin belirli bir değerinin kaç kere meydana geldiğinin göstermenin bir yoludur. Hesapladığınız her bir kütle için, sonuçları histograma girersiniz.