Beta rozpad

Rádioaktivita je samovoľné vyžiarenie radiácie (energie) určitým nestabilným atómovým jadrom. Tento jav, objavený Henrim Bequerelom a Pierrom and Máriou Curie v rokoch 1896-1898, sa vyskytuje v rôznych formách. Zamerajme sa na beta rozpad, ktorý bol objavený o pár rokov neskôr Ernestom Rutherfordom. Existujú dva druhy beta rozpadu: beta plus a beta mínus. Oba sú detailnejšie opísané v nasledovnej obrázkovej galérii.  • Pri beta mínus rozpade sa neutrón v nestabilnom jadre premení na protón, pričom je vyžiarený elektrón a elektrónové antineutríno. Elektrón a elektrónové antineutríno pochádzajú z rozpadu W bozónu (v tomto prípade W- bozónu). Časticoví fyzici vysvetľujú tento rozpad takto: jeden d-kvark v protóne sa premení na u-kvark, pričom sa vyžiari W- bozón. W- bozón sa následne premení na elektrón a elektrónové antineutríno za neuveriteľne krátky čas približne 10-25 sekundy. Vyžiarený elektrón je to, čo považujeme za beta žiarenie.
  • V priebehu beta plus rozpadu sa protón v nestabilnom jadre premení na neutrón, pričom je vyžiarený pozitrón a elektrónové neutríno. Pozitrón a elektrónové neutríno pochádzajú z rozpadu W bozónu (v tomto prípade W+ bozónu). Časticoví fyzici vysvetľujú rozpad takto: jeden u-kvark v protóne sa premení na d-kvark, pričom sa vyžiari W+ bozón. W+ bozón sa následne rozpadne na pozitrón a elektrónové neutríno za neuveriteľne krátky čas, približne 10-25 sekundy. Pozitrón je to, čo sa zvyčajne označuje ako beta žiarenie.


Zákon zachovania elektrického náboja

Všimli ste si, že počas beta rozpadov zostáva súčet elektrických nábojov rovnaký ? Spočítajte elektrický náboj pred rozpadom a po rozpade.Kliknite sem na návrat na stránku W-cvičenia.