International Physics Masterclasses

Content

Analiza
Łączenie wyników

Po wykonaniu pomiarów przez wszystkie grupy uzyskane wyniki powinny być połączone. W tym celu trzeba wprowadzić wyniki pomiarów do internetowego arkusza. UWAGA! Skorzystaj z rozwijanego menu poniżej, by wybrać swoje miasto.Instrukcje dla analizy wyników

Histogram z rozkładem kątowym z każdego miasta moze być uzyskany poprzez wybranie odpowiedniej pozycji w rozwijanym menu poniżej.Wideokonferencja jest ostatnim punktem programu MasterClass. Spotykają się na niej grupy z różnych miast i krajów, które analizowały dane z eksperymentu ATLAS. Rezultaty prac będą porównywane za pomocą arkusza Online Spread Sheet. W szczególności, kąty zmierzonych kandydatów na pary WW mają zostać połączone w jeden wspólny histogram. Zostanie on omówiony w czasie wideokonferencji.

Jeśli chcecie zobaczyć połączony histogram z wszystkich miast, gdzie odbywały się warsztaty Masterclasses w tym samym dniu, możecie użyć trzeciego rozwijanego menu poniżej. Po prostu wybierzcie odpowiednią datę!