Bozon Z'

Wiele spośród nowych teorii przewiduje istnienie nowych ciężkich cząstek.

Bozon Higgsa był przewidywany teaoretycznie na długo przed jego odkryciem. Kiedy w końcu został odkryty w 2012 roku, było to wielkim sukcesem, który umocnił naszą wiarę w Model Standardowy.

Bozon Z' jest cząstką, która nie została jeszcze zaobserwowana w eksperymencie. Cząstka ta jest ciężkim partnerem bozonu Z i jest przewidywana przez pewne teorie wykraczające poza Model Standardowy, zakładające istnienie nowego słabego oddziaływania. W większości z nich rozpad i powstawanie bozonu Z' jest bardzo podobne do rozpadu i powstawania zwykłego bozonu Z, który opisaliśmy na poprzednich stronach. To oznacza, że możemy użyć dokładnie takich samych technik, jakie już omówiliśmy, aby poszukać bozonu Z'! Możemy narysować diagramy Feynmana dla niektórych rozpadów Z' (można je porównać z diagramami rozpadów Z).

Czy widzisz podobieństwa do rozpadów bozonu Z?