Wizualizacja za pomocą HYPATII

Ślady w postaci elektronicznych sygnałów zarejestrowane przez detektor podczas zderzeń protonów mogą być przekształcone w obrazy przypadków (ang. event display). Są to dynamicznie tworzone obrazy, pokazujące jak cząstki przelatywały przez detektor. Do wizualizacji będziemy używać programu HYPATIA. W tym rozdziale dowiemy się, jakie możliwości i funkcje programu HYPATIA pomogą wykonać nasze pomiary.

Najpierw trzeba uruchomić program HYPATIA (Download).

Korzystając z obrazków w poniższej galerii można zapoznać się z funkcjami programu HYPATIA. Wypróbujmy też pokazane ustawienia w działającym programie.

Teraz jest pora na wypróbowanie programu. Ma on wiele więcej dodatkowych funkcji!