Identyfikacja cząstek

Cząstki przechodzące przez detektor pozostawiają sygnały elektroniczne i swoje ślady. W tym rozdziale poznamy, jak jest zbudowany detektor i przyjrzymy się cechom śladów, które pozwolą na identyfikację cząstek. W końcowym ćwiczeniu sprawdzimy nowo nabytą wiedzę.

Poznajmy najpierw detektor ATLAS - rodzaj aparatu cyfrowego, który zapisuje, co się zdarzyło w czasie zderzenia dwu protonów. Poprzez analizę śladów pozostawionych przez cząstki w detektorze ATLAS dowiadujemy się więcej o zderzeniu. Użyj menu, by przejść do detektora ATLAS.