Wizualizacja przypadków w programie HYPATIA

Nadszedł czas sprawdzenia, jak wyglądają opisywane wcześniej przypadki w programie HYPATIA. Zastosujemy nabytą wiedzę do określania typu przypadku i identyfikowania cząstek elementarnych. Nauczymy się wybierać przypadki z bozonem Z i odróżniać je od przypadków tła. Pomoże nam w tym galeria obrazków.

Przypadki z dwoma lub czterema leptonami (elektronami lub mionami) są zwykle łatwe do zidentyfikowania. Przypadki z dwoma fotonami mogą niekiedy sprawiać trudności, zwłaszcza gdy występują jakieś ślady odpowiadające miejscu w kalorymetrze elektromagnetycznym (ECAL), w którym zarejestrowana została energia.

Galeria obrazków pokaże, jak wykonywać takie zadanie.

Przypadki sygnału

Przypadki tła