Histogram

Będziemy korzystać z histogramów (wykresów słupkowych), by zobrazować i podsumować zbiór mas bozonu Z. Histogram jest sposobem wyświetlenia tego, jak wiele razy wartość pewnej mierzonej wielkości wystąpiła. Dla każdej masy, którą obliczymy, wynik wstawiamy do histogramu.