Wektory

We wzorach dotyczących pędu pojawiała się strzałka nad oznaczającą go literą:
. W klasycznej definicji pędu jako masa wymnożona przez prędkość także nad literą v pojawia się strzałka. Taka strzałka oznacza, że wielkość jest wektorem, który ma swoją wartość bezwzględną oraz kierunek w przestrzeni. Jest to oczywiste, że prędkość ma swoją wielkość, ale jest także skierowana w określoną stronę. Dokonując operacji matematycznych na wektorach musimy zachować ostrożność. Musimy rozłożyć wektor wskazujący na jakiś dowolny kierunek w przestrzeni na składowe określające, w jakim stopniu jest to kierunek zgodny (tzw. rzut) z osiami układu współrzędnych x, y i z. Mnożenie dwu wektorów daje wielkość skalarną - zwykłą liczbę bez określonego kierunku.

Jak widać w powyższej sumie nie ma członów, w których zmieszane byłyby składowe z różnych kierunków. Nie ma także strzałki nad tymi elementami sumy. Wynikiem mnożenia (skalarnego) wektorów jest zwykła liczba (skalar) nie posiadająca kierunku.

Tutaj można powrócić do strony dotyczącej pomiarów.