Poniższe rysunki zawierają komplet informacji o diagramach Feynmana potrzebnych do zrozumienia objaśnień na kolejnych stronach. Za przykładową cząstkę posłużył mion, dobrze znany wśród fizyków, choć raczej nieznany większości ludzi, mimo iż co chwilę kolejny z nich przelatuje przez nasze ciała. Miony pochodzą głównie z przestrzeni kosmicznej i na poziomie morza przez powierzchnię odpowiadającą paznokciowi jeden z nich przelatuje w ciągu każdej minuty. (A ile mionów przelatuje przez nasze ciało w ciągu roku?)

Tych rysunków użyjemy dla zilustrowania etapów oddziaływania między cząstkami (zderzenie, rozproszenie, rozpad) w formie diagramów przestrzenno-czasowych.

Diagramy Feynmana (wprowadzone przez fizyka Richarda Feynmana) są obrazowym przedstawieniem oddziaływań między cząstkami opisywanych przez kwantową teorię pola. Ilustrują one w prostszy sposób skomplikowane procesy, co ułatwia obliczenie prawdopodobieństwa ich występowania.

Powrót do strony opisującej cząstkę Z.