Identyfikacja przypadków

W tym rozdziale nauczmy się identyfikować typy przypadków zderzeń proton-proton i kojarzyć wyświetlane przypadki z procesami fizycznymi.

Na kolejnych stronach znajdują się informacje o bozonie Z, procesie jego produkcji podczas zderzenia w LHC, sposobach jego wykrycia na wyświetlanych przez program HYPATIA przypadkach, a na końcu ćwiczenie sprawdzające uzyskaną wiedzę.

Oglądając poniższe filmy zobaczymy jak detektor ATLAS "obserwuje" zderzenia proton-proton. Korzystając z menu po prawej stronie dowiemy się, jak klasyfikować takie przypadki zderzeń.