Zbiory danych i narzędzia

Do pomiarów potrzebne będą:

  1. Program wyświetlający przypadki: HYPATIA - który można pobrać download. Uruchamiamy program HYPATIA.
  2. Zestaw danych zawierający kilka tysięcy przypadków podzielony na mniejsze próbki po 50 przypadków. Każda próbka zostanie przeznaczona dla jednej grupy do analizowania. Na warsztatach International MasterClass ładujemy swoje próbki z płyty DVD. Wybieramy próbkę danych oznaczoną literą i liczbą przypisaną do swojej grupy.


  3. Strona przeznaczona do wysłania gotowych wykresów, otwierana tutaj
  4. Arkusz, który może być wykorzystywany do zaznaczania, które przypadki zostały już sprawdzone i za jaki typ przypadku zostały uznane. Jeśli go jeszcze nie ma, można go pobrać tutaj: TALLYSHEETS

Opis ćwiczenia jest dostępny na kolejnej stronie Do pomiarów!.