Analiza wyników

Pomiar przypadków z dwoma leptonami

 1. Porównajmy wykresy masy (histogramy) dla par elektron-pozyton i mion-antymion.
  • Jakie są podobieństwa/różnice?
  • Jak często bozon Z rozpada się na parę elektron-pozyton? Jak często rozpad Z prowadzi do powstania pary mion-antymion?
  • Czego należało oczekiwać? i dlaczego?
  • Czy zauważasz jakieś inne cząstki? z jaka masą niezmienniczą?
 2. Jaka jest najbardziej prawdopodobna masa bozonu Z?
  • Dlaczego nie otrzymaliśmy zawsze dokładnie tej samej wartości masy bozonu Z?
  • Jak można wytłumaczyć tak szeroki rozkład masy?
 3. Czy odkryliśmy bozon Z'?
  • Jeśli tak uważasz, to jaka jest masa bozonu Z'?
 4. Dlaczego warto połączyć wyniki uzyskane przez wiele grup?

Pomiar przypadków z dwoma fotonami

 1. Czy widzisz jakieś oznaki rozpadu Higgsa na dwa fotony, H→γγ?
  • Jeśli nie, jaka może być tego przyczyna?
  • Tak naprawdę to w zestawie przypadków występują prawdziwi kandydaci na cząstkę Higgsa, nawet jeśli nie udało się ich znaleźć!

Pomiar przypadków z czterema leptonami

 1. Czy widzisz oznaki rozpadu cząstki Higgsa na cztery leptony, H→ZZ→llll?
  • Jeśli nie, jaka może być tego przyczyna?
  • Tak naprawdę to w zestawie przypadków występuje kandydat na cząstkę Higgsa. Z jaką masą?