Cele i zadania

W kolejnych rozdziałach dowiemy się, jak można rozpoznawać i rozróżniać poszczególne cząstki elementarne. Ta wiedza będzie potrzebna przy dokonywaniu własnych pomiarów. Będą one polegały zarówno na określaniu wewnętrznej struktury protonu, jak i na poszukiwaniu nowej cząstki, której pierwsze ślady zobaczyły działające przy LHC eksperymenty CMS i ATLAS - cząstki Higgsa.

Do nawigacji służy menu po prawej stronie oraz linki ukryte na dole każdej strony.