Identyfikacja cząstek
Tutaj można poznać, jak zbudowany jest detektor oraz dowiedzieć się, jak rozpoznawać cząstki elementarne używając naszego programu. Test zamieszczony na końcu jest ćwiczeniem pozwalającym na wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Czas na działanie! Na poniższym obrazku odkryj sygnały pozostawione w detektorze przez cząstki elementarne korzystając z interaktywnej animacji eksperymentu ATLAS. Wybierz jakąś cząstkę z górnego menu i prześledź jej drogę przez detektor. Kropkowana linia reprezentuje cząstkę neutralną, która nie jest widziana przez detektor w ogóle lub aż do momentu, gdy w kalorymetrze powstaje z niej strumień cząstek.

Program, którego będziemy używać i który jest objaśniony na następnej stronie, wyświetla przypadki zderzeń proton-proton w sposób podobny, jak obrazek u dołu strony.

Jeśli budowa i działanie detektora ATLAS nie są jeszcze wystarczająco zrozumiałe, można dowiedzieć się o nich więcej wybierając w menu Detektor ATLAS.